Acte necesare

In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

  • cererea de executare silita;
  • titlul executoriu in original;
  • contravaloare cheltuieli procedurale (taxe postale, taxe extrajudiciare in vederea obtinerii informatiilor solicitate, etc.).

Pentru comunicarea unei notificari prin posta sau prin agentul procedural din cadrul biroului nostru, notificantul trebuie sa depuna:

  • notificarea in 3(trei) exemplare;
  • cererea adresata executorului judecatoresc in 2(doua) exemplare;

Biroul nostru poate asigura comunicarea notificarilor prin agent procedural cu maxima celeritate, in interesul clientilor.

Modele: