Despre noi

Biroul executorilor judecatoresti asociati "AEQUITAS" din Bucuresti este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita, notificarea actelor, recuperari de creante inclusiv pe cale amiabila, evacuari, puneri in posesie, executari silite mobiliare si imobiliare. Executorii judecatoresti din cadrul Biroului nostru isi exercita atributiile in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000, republicata.

Va stau la dispozitie un numar de trei executori judecatoresti, profesionalismul nostru fiind pus in slujba satisfacerii clientului cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

Organizarea biroului permite desfasurarea activitatilor stabilite prin lege in competenta noastra in Municipiul Bucuresti precum si in judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman.

Despre noi

Biroul nostru este situat in Bucuresti, Bd. Unirii nr. 69, Bl.G2b, Tronson 1, Parter si Mezanin, Sector 3, aceasta fiind adresa postala pentru orice corespondenta, fiind deschis pentru depunerea solicitarilor in scris in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 17:00 (pauza de masa intre orele 13:00 - 14:00). Mai multe detalii despre programul nostru gasiti in sectiunea Contact

Cu o programare prealabila, intre orele 10:00 - 13:00, va puteti consulta la sediul nostru cu executorul judecatoresc de serviciu sau ne puteti contacta telefonic precum si prin intermediul postei electronice.

Contactati biroul nostru pentru orice informatii de care aveti nevoie sau pentru programarea unei intalniri cu unul dintre cei patru executori judecatoresti ai biroului.

Personalul calificat din cadrul acestui birou poate comunica atat in limba engleza cat si in limba franceza.

Despre noi

Recuperarea creantelor prin executare silita este una din principalele activitati ale profesiei noastre. Pentru folosirea acestui tip de recuperare legea impune doua conditii: creanta ce se cere a fi executata silit sa fie certa, lichida si exigibila, iar dreptul de a executa sa fie constatat printr-un inscris, intocmit potrivit legii, numit titlu executoriu.

Vom exemplifica aici categorii de inscrisuri, carora legea le confera caracterul de titluri executorii: hotararile judecatoresti, hotararile arbitrale, hotararile judecatoresti straine, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin si cecul, actele de sanctionare contraventionala, contractele de credit bancar, contractele de credit ale institutiilor financiare nebancare, contractele de leasing, contractul de ipoteca, contractul de garantie reala mobiliara, contractul de arenda, titlul executoriu european pentru creantele necontestate, etc.

Despre noi

In vederea realizarii executarii silite legea ne pune la dispozitie multiple posibilitati, care pot fi folosite simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului cuprins in titlul executoriu:

- poprirea sumelor detinute de debitor in conturi bancare,
- poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie, etc.),
- poprirea sumelor de bani datorate debitorului de catre o terta persoana,
- poprirea şi vanzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului,
- sechestrarea şi vanzarea bunurilor mobile apartinand debitorului,
- sechestrarea şi vanzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de radacini,
- vanzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului, etc.


 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe: Evacuari
 • Executari directe: Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Executari directe: Vizitarea minorului
 • Executari directe: Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 • Executari indirecte: Urmarirea mobiliara a creantelor
 • Executari indirecte: Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
 • Procese-verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti

Servicii

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.
Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor ...
citeste mai multe

Serviciile pe care le oferim

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti cu atributiile:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asigurătorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

Program de lucru

Pentru depunerea solicitarilor, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 17:00 (pauza de masa intre orele 13:00 - 14:00), mai multe detalii despre program gasiti in sectiunea Contact.

In cazuri urgente exista posibilitatea de a efectua actele solicitate si in afara orelor de program, precum si in zilele nelucratoare.

Recomandari

UNEJ   |   Camera Executorilor Bucuresti   |   Ministerul Justitiei   |   Noul portal al instantelor   |   Juridice.ro   |   Avocatnet.ro